Wedstrijdreglement


1. Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de lopende wedstrijd op Facebook, georganiseerd door Duins Genot met adres Aartrijksesteenweg 46, 8490 Jabbeke. 

2. De winnaar van deze wedstrijd wordt bepaald door middel van het meest aantal likes van de foto die gepost wordt in de opmerkingen van deze wedstrijdfoto op 31/12/2018 om 14u00. Indien er meerdere foto’s zijn met een gelijk aantal likes wordt de wedstrijd verlengt met 1 dag.


3. Personeelsleden van Duins Genot, bedrijfsleiders van Duins Genot en partijen waar Duins Genot op zelfstandige basis mee samenwerkt mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. Ook de gezinsleden en familie tot in de derde graad van voorgemelde uitgesloten natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 
Alle andere personen kunnen éénmaal deelnemen aan deze wedstrijd. 

4. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van die deelnemer en de vernoemde mensen in de ketting. 

5. De prijs gekoppeld aan deze wedstrijd is een verblijf in Duins genot gedurende een weekend in januari 2019, ter waarde van €3000.
De prijs kan uitsluitend toegekend worden aan de winnaar van de wedstrijd en is dus niet overdraagbaar aan andere personen. 
De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekende. De prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. 

6. De winnaar van deze wedstrijd gaat er mee akkoord dat zijn/haar naam vermeld wordt in / op de communicatiekanalen zoals website, mailings, Facebook,… Net als eventuele foto’s van tijdens het weekend. De winnaar verleent Duins Genot de toestemming zijn/haar afbeelding en naam te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

7. De winnaar van deze wedstrijd wordt op de hoogte gebracht via privé bericht op Facebook. Daar zal gevraagd worden contact op te nemen met Duins Genot.

9. De organisator, Duins Genot, behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

10. Duins Genot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten waardoor niet of niet tijdig kan deelgenomen worden. ( bijvoorbeeld netwerkproblemen) 

11. Voor vragen over de wedstrijd kan de deelnemer steeds contact opnemen via info@duinsgenot.be

12. In onze privacy policy wordt uiteengezet op welke manier Duins Genot de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken. 

13. Deelname aan de wedstrijd verondersteld de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer. 

14. Deze wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of wordt beheerd door Facebook of is geassocieerd met Facebook.

15. Duins Genot is niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar oploopt en/of veroorzaakt tijdens de wedstrijd. Bij het nemen van de foto bijvoorbeeld.
Duineweg 1a
8490 Jabbeke
West-Vlaanderen - Belgium